1. Administratorem danych osobowych jest Firma Wizjo, z siedzibą w Bielawie, przy ulicy 1 Maja 34.
  2. Firma Wizjo przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz w celach marketingowych.
  3. Firma Wizjo zbiera wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji zamówienia oraz do celów marketingowych, tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, numer telefonu, dane do rachunku
  4. Firma Wizjo zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa danych osobowych, w tym zabezpieczenie przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
  5. Dane osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie w celach określonych w Polityce Prywatności i nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów współpracujących z Firmą Wizjo w celu realizacji zamówienia.
  6. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
  7. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych Klient może skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: [adres e-mail].
  8. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 04.02.2023r.. W przypadku wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, informacja o tym zostanie opublikowana na stronie internetowej Sklepu Internetowego Wizjo.

Koszyk

0

Brak produktów w koszyku.