Wyrwane z kontekstu

Wyrwane z kontekstu #64

29 grudnia 1928

Kochane Dzieci

Życzę Wam […], żeby każdy dzień przynosił Wam radość życia i żebyście umieli czerpać ją z chwili bieżącej, nie czekając, aż minie, i nie pokładając nadziei wyłącznie w tym, co dopiero ma nadejść. Im bardziej się człowiek starzeje, tym bardziej czuje, że umiejętność cieszenia się teraźniejszością jest cennym darem, który można porównać do stanu łaski.

[…]

M. Curie

źródło: Korespondencja Marii Skłodowskiej-Curie z córką Ireną: 1905-1934: wybór