Wyrwane z kontekstu

Wyrwane z kontekstu #62

Moja Miła Mé,
Biunoy, niedziela 28 lipca 1912

[…]
Czytałam też, że co dzień lub prawie co dzień sufrażystki angielskie usiłują zabić jakiegoś ministra, wydało mi się jednak, że nie jest to najlepszy sposób, żeby dowieść, że zdolne są do głosowania. Miss Williams mówiła mi o tym po angielsku, ale ponieważ ona też nie rozumie, dlaczego sufrażystki chcą podpalać domy i zabijać ministrów, nie mogła mi tego wytłumaczyć.
[…]
Irena

źródło: Korespondencja Marii Skłodowskiej-Curie z córką Ireną: 1905-1934: wybór