Wyrwane z kontekstu

Wyrwane z kontekstu #8

„Ja, żołnierz Wojska Polskiego,
przysięgam służyć wiernie
Rzeczypospolitej Polskiej,
bronić jej niepodległości i granic.
Stać na straży Konstytucji,
strzec honoru żołnierza polskiego,
sztandaru wojskowego bronić.
Za sprawę mojej Ojczyzny
w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić.
Tak mi dopomóż Bóg”

Wypowiedzenie ostatniego zdania nie jest obowiązkowe.

Przysięga wojskowa wypowiadana jednocześnie przez tysiące męskich gardeł zawsze robi na mnie wrażenie.