Wpisy Mateusza

Produktywność w małym palcu – #1

autor wpisu: Mateusz Drożdżyński

Porada #1 – Zdefiniuj cel

Podstawą bycia produktywnym jest poprawne określenie celu, który chcemy osiągnąć. Bez tego pierwszego kroku nie można w ogóle mówić o organizacji, produktywności czy motywacji. Natura człowieka po prostu nie przewiduje bezinteresowności, jakkolwiek altruistyczny ktoś mógłby się wydawać. Przez całe życie podświadomie ustalamy sobie pewne cele i próbujemy do nich dążyć. Czasem niestety brak formalizacji naszych planów powoduje, że w trakcie pracy zapominamy, jaki w rzeczywistości był jej cel czy motyw. W takiej sytuacji nasze próby skazane są na niepowodzenie.

Podstaw stawiania przed sobą wyzwań zaczęli uczyć nas rodzice, później szkoła. Naszym celem przeważnie były dobre stopnie na zakończenie roku szkolnego, bądź też dobra ocena na najbliższym sprawdzianie. Problem polega na tym, że taki cel ciężko zrealizować bez określenia poszczególnych kroków i mniejszych celów, które musimy niejako „zaliczyć” po drodze.

Zastanówmy się więc, jak odległy w czasie cel zaplanować tak, aby krok po kroku przyczynić się do jego wykonania. Po pierwsze – dziel! Na tyle etapów, na ile tylko możliwe. Oczywiście, nie możemy dać się zwariować, ale nasz przykładowy cel polegający na uzyskaniu dobrych wyników na świadectwie powinniśmy podzielić na maksymalnie dwutygodniowe etapy. Ustalmy dla każdego z tych etapów cel, który w miarę łatwo będzie nam osiągnąć w porównaniu do poprzedniego. Zakładając, że wychodzimy od przeciętnej średniej 4.0, bierzemy pod uwagę, że semestr ma około 20 tygodni i na podstawie tego ustalamy kolejne etapy tak, aby osiągnąć nasz cel. W ten sposób tygodniowy postęp, który pozwoli nam koniec semestru uzyskać średnią 5.0 poprawiając tygodniowe wyniki jedynie o 0.05. Prawda, że łatwe?

Oczywiście powyższy przykład miał nam jedynie zobrazować, na czym polega potęga dzielenia naszych długoterminowych celów na mniejsze, krótkoterminowe. W ten sposób można osiągnąć naprawdę wiele, a samo poczucie, że przechodzimy przez kolejne etapy dodaje nam motywacji do pracy.

Innym istotnym czynnikiem, pozwalającym nam na postęp w dążeniu do celu jest jego dokładna i wyczerpująca definicja. Oprócz tego, że każdy cel dzielimy na mniejsze etapy, warto mimo to dokładnie opisać nasz ostateczny cel. Powinniśmy sobie wyobrazić siebie w momencie osiągnięcia danego celu – poczucie spełnienia i satysfakcję. Następnie zdefiniujmy na papierze, jakie korzyści nam zdobycie danego celu przyniesie. W ten sposób, gdy w trakcie mozolnej pracy będziemy wątpić, czy za dane zadanie warto w ogóle było się zabierać, wystarczy przypomnieć sobie listę korzyści, którą wcześniej stworzyliśmy.

autor wpisu: Mateusz Drożdżyński